Tavhid

Gnderen Konu: BNU ARAB’Y TEKFR EDEN ALMLERN LSTES  (Okunma says 4024 defa)

0 ye ve 3 Ziyareti konuyu incelemekte.

evrimii Uhey

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • leti: 1113
  • Deerlendirme Puan: +14/-0
BNU ARAB’Y TEKFR EDEN ALMLERN LSTES
« : 06.04.2018, 19:10 »
Muhyiddin bnu Arab’yi Tekfr Eden Alimlerin Listesi

Bismillahirrahmanirahim,

Baz kimselerce e-eyh'ul Ekber (En byk eyh) olarak adlandrlsa da esas itibariyle e-eyh’ul Ekfer (En kafir eyh) nvann hak eden bnu Arab’nin tekfir edilmesi iini tasavvuf ehli, eyh’ul slam bnu Teymiyye’ye mal ederek onu bu vesileyle itham etme gayreti ierisine girmilerdir. Oysa tarih boyu mmet iinde bnu Teymiyye’den nce ve sonra bnu Teymiyye’den etkilenenlerin yan sra taassup ve/veya hased sebebiyle ona dmanlk eden yahut Earilik gibi farkl ekollerden olmalar sebebiyle genel hatlaryla bnu Teymiyye’den farkl dnen alimler dahi bnu Arabi’yi aktan tekfir etmilerdir. Alimlerden bir ksm da bnu Arabi’ye nispet edilen kitap ve szlerin kfr olduuna hkmetmi ancak bnu Arabi’ye aidiyeti hususunda phe bulunduu dncesiyle muayyen tekfirden kanmtr.

Burhn’ud Dn el-Bika (rahimehullah) “Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab” ismiyle hret bulmu eserinde bnu Arab’nin kfr, ilhad, zndklk ve mnafklk olan grlerini zikredip reddiye vermi ve alimlerden bnu Arab’yi tekfir edenleri listeleyip onlarn fetvalarna yer vermitir. Hfz Takiyy’ud Dn el-Fs de “Akidetu bni Arab ve Haytuhu” isimli eserinde alimlerin bnu Arab’yi tekfir eden gr ve fetvalarna yer vermitir. Alyy’ul Qr (rahimehullah) “er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd” isimli eserinde, alimlerin bnu Arab’yi tekfir ettiine dair grlerini alntlamtr. Bizler de bu eserlerde zikredilen alimleri liste halinde veriyoruz.

mm, rnek rif, eyh’ul slm Asrnn Hfz’ eyh Zeyn’ud Dn Abd’ur Rahm bn’ul Huseyn el-Irq (725-806H).1 

Al bin Muhammed bin Al e-erf el-Curcn (740-814H).2

Abd’ur Rahman bin Ahmed bin Abd’il affr Adud’ud Dn el-c (709-753H).3

Mes’d bin Umar bin Abdillah es-Sa’d et-Teftzn (712-792H).4

eyh Zeyn’uddn el-Irk’nin olu Ebu Zur’a, mm Vel’yyud Dn Ahmed el-Irk (762-826H).5

mm Eb Al bnu Hall es-Sukt.6

mm ehb’ud Dn Ahmed bin Yahy bin Eb Hecle et-Tilmisn el-Hanef (725-776H).7

mm Seyf’ud Dn Abdi’l Latf bin Belbn es-Su’d.8

Allme Bedr’ud Dn Huseyn bin el-Ehdel.9

Yemen beldesinde olan eyh Ebeyt Huseyn.10

Sultn’ul Ulem zz’ud Dn Abd’il Azz bin Abd’is Selm bin Ebi’l Kasm es-Slem e-afi (557-660H).11

eyh’ul slm Takiyy’ud Dn Muhammed bin Dakk el-Iyd (625-702H).12

bn’ul Cezer e-af olarak bilinen eyhimiz Allme Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Al bin Ysuf (751-814H).13

eyh’ul slm Allme Kdiy’ul Kudt Takiyy’ud Dn Ebu’l Hasen Al bin Abd’il Kf es-Subk (683-756H).14

Ahmed bin Abd’il Halm bin Abd’is Selm bin Abdillah bin Ebi’l Ksm bnu Teymiyye el-Harrn sonradan ed-Dimek (661-728H).15

Kdiy’ul Kudt, Tasavvuf ehlinin rnei, af’lerin mm Bedr’ud Dn Muhammed bin Cem’a (639-733H).16

rnek rif md’ud Dn Ahmed bin brhm el-Vsit (657-711H).17

Allme ems’ud Dn Muhammed bin Ysuf bnu’l Cezer, (?-711H).18

rnek mm Burhn’ud Dn brhm bin Me’dd el-Ca’ber (687H).19

Allme Zeyn’ud Dn Umar bin Ebi’l Haram el-Kettn e-afi (653-738H).20

mm Eb Hayyn Muhammed bin Ysuf el-Endulus (654-?H).21

Hfz Takiyy’ud Dn el-Fs (775–832H).22

Keml ed-Demr (742-808H).23

Taki el-Husan.24

eyh Bah’ud Dn es-Subk (719-773H).25

Allme el-Kd eref’ud Dn s bin Mes’d ez-Zevv el-Mlik (664-743H).26

eyh, mm, Muhakkik, Zhid, rnek rif Nr’ud Dn Al bin Ya’kb el-Bekr e-afi (?-727H).27

Allme Necmu’d Dn Muhammed bin Akl el-Bles e-afi (660-729H).28

Zamannn ndir Allme’si Eb Emame Muhammed bin Al bn’un Nakk el-Misr e-afi (720-763H).29

El-Mun kitbnn shibi Allme Ceml’ud Dn Abdullah bin Ysuf bin Him (719-761H).30

Allme Kdiy’ul Kudt Eb Zeyd Abd’ur Rahmn bnu Haldn (732-808H).31

Allme ems’ud Dn Muhammed el-zer e-afi.32

Allme Lisn’ud Dn Muhib bn’ul Hatb el-Endelus el-Mlik (713-766H).33

Rihle Hfz ems’ud Dn Eb Abdillah Muhammed el-Mevsil e-afi.34

Zamannn Allmesi, Kdy’ul Kudt, ve Msr’n Kds ems’ud Dn Muhammed bin Ahmed el-Best el-Mlik.35

eyh’ul slm, asrnn Hfz Kdy’ul Kudt Ebu’l Fadl bnu Hacer (el-Askaln), (773-852H).36

bnu Hacer el-Askaln’nin eyhi, eyh’ul slm Sirc’ud Dn Umar bin Rasln el-Bulkn (724-805H).37

Allme Burhn’ud Dn es-Sefkn.38

Asrnn Hfz ems’ud Dn Muhammed bin Ahmed bin Osmn ez-Zeheb (673-748H).39

 “bnu’l Hayyt” olarak bilinen, retmen ve Mft, mm Radiy’ud Dn Eb Bekir bin Muhammed bin Slih el-Cebel e-afi (772-811H).40

mm ve Mft, Kd ehb’ud Dn Ahmed bin Al en-Nir e-afi (789-854H).41

Yemenin Faziletlisi eref’ud Dn sm’l bin Ebi Bekr el-Mukr e-afi (808-875H).42

Zamannn ndir (eyhi) l’ud Dn Muhammed bin Muhammed el-Buhr el-Hanef (?-730H).43

Zamannn rnek Zhid’i, Salh, Ma’rif ve Vera ile anlan, Dimek’teyken lisn ezberleyen eyh Al bin Eyyb’un olu (bn’u eyh) Fdl Ceml’ud Dn Abdullah (666-748H).44

Khire Hanbel Kds, Kd Sa’d’ud Dn el-Hris (?-711H).45

Eb Abdullah Muhammed bin Arefe el-Veram et-Tnus el-Mlik (?-803H).46

Hfz ve Zhid ems’ud Dn Muhammed bin Muhib Abdillah bin Ahmed el-Makdis es-Slih (?-789H).47

Hfz Ceml’ud Dn el-Mizz (?-728H).48

Kd ihb’ud Dn Ahmed bin Al bin Hacer e-afi.49

Al’ud Devle es-Semnn, (659-736H).50

bn’ul Muqr, (?-837H).51

Nr’ud Dn el-Heysem.52

Burhn’ud Dn el-Bika (809-885H).53

Alyy’ul Qr (?-1014H)54


Alnt yaplan: dipnotlar
1- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/52-53, 1/176; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 34, 135.

2- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/79-80.

3- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/79-80.

4- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/81-82.

5- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/135-137, 1/176; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 59-60; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 138.

6- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/137-138.

7- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/151.

8- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/151.

9- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/151.

10- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/151.

11- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/150-153; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 25, 45-51; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 33-35.

12- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/150-153; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 34.

13- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/152; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 33-35.

14- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/152, 1/157; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 54-56; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 34, 135.

15- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/152-155, 179; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 17-28.

16- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/153; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 29-30.

17- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/153.

18- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/155; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 31-33.

19- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/155; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 25.

20- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/155; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 33-34.

21- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/156-157.

22- Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 25, 45-51; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd; Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/157.

23- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/157.

24- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/157.

25- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/157.

26- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/157; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 36-38.

27- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/158-159; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 34-36.

28- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/161.

29- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/161.

30- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/165.

31- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/165-166; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 40-44.

32- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/168-169.

33- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/169-170.

34- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/170.

35- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/170-173.

36- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/176; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 39.

37- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/176; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 39; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 139.

38- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/176.

39- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/178; Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 56-58; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 136.

40- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/181; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 139.

41- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/181; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 139.

42- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/181.

43- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/182-183.

44- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab, 1/203.

45- Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 30-31.

46- Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 39-40.

47- Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 59; Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 138.

48- Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 60.

49- Takiyy’ud Dn el-Fs, Akidetu bni Arab ve Haytuhu, 75-76.

50- Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 21-22.

51- Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 64.

52- Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd, 135.

53- Burhn’ud Dn el-Bika, Tenbh’ul ab la Tekfri bni Arab.

54- Alyy’ul Qr, er-Reddu ale’l Kilne bi Vahdet’il Vcd.
Kiinin Ehl's Snnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasnn alameti Snnet'e ittiba etmesidir.

evrimii Uhey

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • leti: 1113
  • Deerlendirme Puan: +14/-0
Ynt: BNU ARABݒY TEKFR EDEN ALMLERN LSTES
« Yantla #1 : 02.03.2019, 23:02 »
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
Rahmn ve Rahm olan Allh'n Adyla,

"eyh'ul Ekfer Muhyiddin bnu Arabyi Tekfr Eden Alimlerin Listesi" isimli derlememizi indirmek iin aadaki pdf resmine tklaynz:Kiinin Ehl's Snnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasnn alameti Snnet'e ittiba etmesidir.

 

Related Topics

  Konu / Balatan Yant Son leti
0 Yant
3135 Gsterim
Son leti 29.06.2015, 03:03
Gnderen: Tevhid Ehli
0 Yant
2019 Gsterim
Son leti 11.11.2015, 11:02
Gnderen: bn Teymiyye
0 Yant
1095 Gsterim
Son leti 14.04.2018, 22:45
Gnderen: abdullah
1 Yant
2454 Gsterim
Son leti 21.04.2019, 18:00
Gnderen: bn Teymiyye
1 Yant
1070 Gsterim
Son leti 30.04.2019, 03:32
Gnderen: bn Teymiyye