Tavhid

Gönderen Konu: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ  (Okunma sayısı 1066 defa)

0 Üye ve 4 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« : 12.11.2018, 00:49 »
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ1.   Dini Öğrenmede Kitap Ve Sünnetle Yetinmek

2.   Dinin Naslarına Teslim Olmak Ve Onları Selefin Metodunun Öngördüğü Şekilde Anlamak

3.   Sünnete Tâbi Olmak, Bid’at İhdâsını Terk Etmek

4.   Kitap Ve Sünnete İhtimam Gösterirler

5.   Şâri’nin Belirlediği Ayırım Haricinde Kitap Ve Sünnet Arasında Ayırım Yapmamak

6.   Sahîh Sünnetle Mütevatir-Âhâd Ayırımı Yapmaksızın İhticâc Etmeleri

7.   Onlar için Allah Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem’den Başka; Sözlerinin Tamamını Aldıkları Ve Ona Muhalefet Eden Şeyleri Terk Ettikleri Bir İmam Yoktur

8.   Onlar Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem'i En İyi Tanıyanlardır

9.   Dinin Tamamını Kabul Etmek

10.   İslamın Emirlerini Sıkıca Tutmak

11.   Selef-i Sâlih’i Yüceltmek

12.   Bir Meseledeki Bütün Nasları Toplamak ve Müteşâbih Olanı Muhkem Olana Döndürmek

13.   İlim Ve İbadeti Cemetmek

14.   Allah’a Tevekkül İle Sebep ve Vasıtalara Sarılmanın Arasını Cemetmek

15.   Dünyadaki Rahatlık Ve Refah İle Zühdün Arasını Cemetmek

16.   Korku, Recâ (Ümit) Ve Sevgiyi Cemetmek

17.   Rahmet Ve Yumuşaklık İle Şiddet Ve Sertliği Cemetmek

18.   Akıl İle Duyguları Cemetmek

19.   Adalet

20.   İlmî Emanet

21.   Vasatiyye

a-   Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Allah’ın Sıfatlan Konusunda Ta’til Ehli İle Temsil Ehli Arasında Dengeli Bir Yoldadır

b-   Va’d Konusunda Mürcie İle Va'îdiyye’nin Arasında Dengeli Bir Konumdadır

c-   Tekfir Meselesinde Konumları Yine Dengelidir

d-   Din ve İman İsimleri Konusunda ya da İsimler ve Ahkâm Meselesinde Havâric ve Mutezile İle Mürcie ve Cehmiyye Arasında Dengeli Bir Yerde Bulunurlar

e-   Kader Konusunda Kaderiyye ve Cebriyye Fırkasının Ortasında Bir Dengeye Sahiptir

f-   Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'i Sevmede Aşırılar İle Saygısızlar Arasında Orta Yollu Olmaları

g-   Allah Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem’in Ashâbı Konusunda Râfızîler île Hariciler Arasında Dengeli Bir Yoldadırlar

h-   Akıl Hususunda Onu İlah Edinenler İle Onu Tamamen İptal Edenler Arasında Dengeli Bir Yoldadırlar

ı-   Alimlerle Muamelede Dengelidirler

i-   Yöneticilerle Muamelede Dengelidirler

j-   Evliyanın Kerametleri Konusunda Dengelidirler

k-   Şefaat Konusunda Orta Yol Üzeredirler

22.   İslam, Sünnet Ve Cemaat isminden Başka Bir isimle İsimlenmezler

23.   Bakış Açılarında Ve Tepkilerinde Uyum

24.   Itikâdın Asıllarında İhtilaf Etmemeleri

25.   Dinde Husumeti Terk Etmeleri Ve Husumet Ehlinden Uzak Durmaları

26.   Bid’at Ehli ile Tartışmaktan ve Onlarla Oturmaktan Ya Da Onların Şüphelerim Ortaya Koymaktan -Bunları Ancak İptal Etmek ve Çürütmek Maksadı Taşıması Hariç- Uzak Durmak

27.   Kîle, Kâle (Dedikodu) Ve Çok Soru Sormaktan Uzak Olmak

28.   Faydasız, Arkasında Herhangi Bir Amel Olmayan Bir Şey Hakkında Konuşmayı Ve Ona Dalmayı Kerih Görmeleri

29.   Başka Taifelerde Bulunan Güzel Hasletlerin En Mükemmeli Ehl-i Sünnet’te Vardır

30.   Onların İşleri Aralarında Şûrâ/Danışma İledir

31.   Allah Yolunda İnfâk

32.   Allah Yolunda Cihâd Etmek

33.   Müslümanların İşleriyle İlgilenmek

34.   Müslümanların Kelimesini Hak Üzere Birleştirmeye Olan Hırsları

35.   Güzel Ahlâk

36.   Ufku Geniş Olmak

37.   Ayrılıkta Edep

38.   Maksadın Yüceliği

39.   Aralarında Yardımlaşmaları Ve Birbirlerini Tamamlamaları

40.   Dengeli Ve Mükemmel Terbiye

41.   Ümmetin Din Hususundaki İşlerini Yenileyen, Canlı Tutan Ehl-i Sünnettir

42.   İyiliği Emretmek Ve Kötülükten Alıkoymak Hususunda Ehil Olan Onlardır

43.   Onlar Allah’a Davet Ehlidir

44.   Onlar Örnek Alınacak Sâlihlerdir

45.   Onlar Gariplerdir

46.   Onlar Fırka-i Nâciye’dir

47.   Onlar Taife-i Mansura’dır

48.   Kıyamate Kadar Galip Olanlar Onlardır

49.   Ümmetin Onları Tazim Etmesi

50.   Vefat Ettiklerinde İnsanlar Onlardan Ayrıldıkları İçin Üzülürler

51.   Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat İnsanlar İçerisinde Sözlerine, İnançlarına Ve Davetlerine En Fazla Sabır Gösterenlerdir

52.   Nasihate Devam Ederler

53.   Gücü Yetebilene Vacib Olan İlmi, Aciz Olan İçin Gerekli Görmezler

54.   Allah'ın Ve Rasûlü’nün Nezdinden Olmayan Şeylerle İnsanları İmtihan Etmezler

55.   Mükemmeli Elde Etmeye Çabalarlar, İmkansız Olanı İstemezler

56.   Ancak Dinin Belirlemiş Olduğu Esaslar Doğrultusunda Dostluk Ve Düşmanlık Beslerler

57.   Birbirlerini Sevmeleri Ve Birbirlerine Saygılı Olmaları

58.   Birbirlerini Tekfir Etmekten Selamette Olmaları

59.   Genel Olarak Bid’atlere, Şirkiyyata ve Büyük Günahlara Bulaşmaktan Selamette Olmaları

60.   Kalplerinin Ve Dillerinin Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellemin Ashabı Hakkında Sâlim Oluşu

61.   Şaşkınlık, Çelişki, Telaş Ve Tezattan Esenlikte Olmaları

62.   Dalâlette Olanlar Ve Bid’atçiler (Hidayete Erince) Onlara Dönerler

63.   Zemmedilen/Kötülenen Tevili Terk Ederler

64.   Hiç Kimsenin Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem'in Şerîatinden Çıkma Hakkı Olmadığına Kesin Olarak İnanmak

65.   Haberlerde Tesebbüt Etmek Ve Hüküm Vermekte Aceleci Davranmamak

66.   Fetva Vermek Hususunda İhtiyatlı Davranırlar

67.   Nefisleri Arıtmadaki Hırs

68.   Her Vakitte, O Vaktin Öngördüğü Amelle Allah’ın Rızası İçin Amelde Bulunmak

69.   Kendi Dışındakilerin Asırlar Ve Nesillerde Elde Ettikleri İlim Ve Amellerin Kat Ve Kat Daha Fazlasını Onlar Kısa Bir Zamanda Elde Ederler

70.   Ölüm Esnasında Müjdenin Hasıl Olması

71.   Kalplerin Ürpermesi Ve Gözlerin Yaşarması

72.   Dünya Ve Ahirette Yüzlerin Beyazlığı Ve Parlaklığı

73.   Hasenatın Kat Kat Artırılması Ve Derecelerin Yükseltilmesi

Alıntı
Dipnotlar:

* Ehl-i Sünnet'in Seçkin Özellikleri, Ümmülkura yayınları, 45-109
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« Yanıtla #1 : 12.11.2018, 00:57 »
Ehl-i Sünnet’in Seçkin Özellikleri

Nasıl ki Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akîdesinin onu diğer akîdelerden ayırt eden ve üstün kılan özellikleri ve üstünlükleri varsa; aynı şekilde sünnet ehlininde diğer inanç ve fırka ehlinden ayrıldığı bir takım özellikleri ve üstünlükleri vardır. Bu özellikler bu ümmetin selefinin ve onlara güzelce tabi olanların temeyyüz ettiği, onlara intisap edenlerin alması ve boyun eğmesi gereken özelliklerdir. Böylece onların ulaştığı hayra ve fazilete nail olsunlar.

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in temeyyüz ettiği özelliklerden bazıları şunlardır.46


Alıntı
Dipnotlar:

46- Bk. İbn Kuteybe “Tevîlu Muhtelifi’l-Hadîs" (s. 20-24); el-Âcurri "eş-Şerî‘a" (s. 7-14, 38- 54); Bk. el-Lâlekâî "Şerhu Usûli t’likâdi Ehli's-Sünne ve’l-Cemâ'a" (thk. Dr. Ahmed b. Sa 'd Hamdân, 1/5, 35, mukaddime ve 1/20, el-Lâlekâî’nin sözünden); İbn Teymiyye "Mecmûu'l-Fetâvâ " (3/152-159, 278, 285, 346-347, 373-375, 4/23-25, 29-49, 50, 53-55, 6/355) "Minhâcu’s-Sûnneti’n-Nebeviyye" (3/468-469, 5/126, 133, 157-158, 172-173, 7/261) "es- Safediyye" (1/294-295, 2/313-314) "el-İstikâme" (2/215-216); Bk. İbn Îsâ "Şerhu Nûniyyeti'bni'l-Kayyim" (2/406-410); Abdülazîz es-Selmân "el-Kevâşifu'l-Celiyye ‘an Ma’âni’l-Vasitiyye" (s. 774-794); Salih el-Fevzân "Şerhıı'l-Akîdeti’l-Vâsıtiyye" (s.193- 203); Nasır el-Akl “Mebâhis fi Akîdeti Ehli ’s-Sünne ve 'l-Cemâ‘a ” (s. 32) "Mefhûmu Ehli’s-Sünne ve'l-Cemâa ‘inde Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâ'a" (s. 80-87) “Mücmelu Usûli Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâa" (s. 27-29); Ahmed Ferîd "Hasâisu Ehli’s-Sünne ve’l-Cemâ’a" (s. 63-87). Muhammed Abdülhâdî el-Mısrî "Ehlü ’s-Sünneti ve 'l-Cem⠑a " (2. ve 3. Bâb); Bk. "Mecelletü'l-Mücâhede ” (Sayı: 29, s. 26-29); Cemâl b. Ahmed b. Beşîr Bâdî "Vucûbu Luzûmi’l-Cemâa ve Terki’t-Tefarruk” (s. 287-295); Dr. Muhammed b. Sa'îd el-Kahtânî’nin Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in “Kitâbu's-Sünne" adlı kitabına yazmış olduğu Mukaddime. Bk. Ömer el-Eşkar “Ehlü’s-Sünneti ve’l-Cemâ'a Ashûbu’l-Menheci’l-Asîl ve’s-Sırâti’l-Mustakîm".
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« Yanıtla #2 : 19.11.2018, 01:50 »
1. Dini Öğrenmede Kitap ve Sünnetle Yetinmek

Onlar akîdelerini, ibadetlerini, muamelelerini, davranışlarını, ahlaklarını bu tatlı pınardan alırlar. Kitap ve sünnete uyan her şeyi kabul ve isbat ederler. Kitap ve sünnete muhalefet eden her şeyi de, söyleyen kim olursa olsun reddederler.

Bu iki kaynaktan yüz çeviren bid’at ve dalâlet ehlinde ise durum tam tersinedir. İster dinlerini rüya, düşler, keşif, zevk ve vecd yoluyla alan sofiler, isterse kendilerince masum olduklarını iddia ettikleri imamlarından alan Râfizîler -ki Alî, Hasen, Hüseyin radiyallâhu anhum gibi hidayet rehberi imamlar onlardan beridir- ya da aklı ilahlaştıran ve onu vahiy naslarına hakim kılan kelam ehli, veyahut da facir batının İslâm’a genel ya da tafsili olarak muhalefet eden psikoloji47 ve sosyoloji48 teorileri gibi teorilerden alanlar olsun fark etmez. Allah-u Teâlâ, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaati, kendilerine verdiği kitap ve sünnete tabi olma nimetiyle yer ehlinin sapıklıklarına düçar olmaktan uzak kimseler kılmıştır.


Alıntı
Dipnotlar:

47- Bk. Dr. Muhammed Muhammed Hüseyin “Husûnunâ Müheddede min Dâhilih┠(s. 15- 39).

48- Bk. A.g.e. (s. 59-96).
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« Yanıtla #3 : 19.11.2018, 01:54 »
2. Dinin Naslarına Teslim Olmak ve Onları Selefin Metodunun Öngördüğü Şekilde Anlamak

Onlar, hikmetini anlasalar da anlamasalar da dinin naslarına teslim olurlar. Nasları akıllarına arz etmezler. Bilakis akıllarını naslara arz ederler ve onları Selef-i Sâlih’in anladığı gibi anlarlar.49

Alıntı
Dipnotlar:

49- Bk. Osmân Alî Hasen “Kavâidu’l-İstidlâl ‘alâ Mesaili'l-İ’tikâd” (s. 143-167).
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« Yanıtla #4 : 27.11.2018, 01:24 »
3. Sünnete Tabi Olmak, Bid’at Çıkartmayı Terk Etmek

Onlar Allah ve rasûlünün önüne geçmezler. Seslerini Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'in sesinden daha yukarı yükseltmezler. Kim olursa olsun hiç kimsenin de sesini Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'in sesinden daha yukarı yükseltmesini kabul etmezler.

Dinde bid’at çıkartan, alemlerin Rabbi’nin vahyine ekleme yapan sapık bid’atçilerin hali ise tam tersinedir. Elbette onların yaptığı ne kötüdür.
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« Yanıtla #5 : 27.11.2018, 01:27 »
4. Kitap ve Sünnete İhtimam Gösterirler

Onlar ezber, tilavet ve tefsir yönüyle Kur’ân’a, dirâyet ve rivâyet yönüyle de hadise gereken özeni gösterirler. Kendileri dışındaki bid’atçiler ise onların tam aksine şeyhlerinin sözlerine kitap ve sünnete gösterdikleri özenden daha fazla önem verirler.
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« Yanıtla #6 : 21.12.2018, 20:58 »
5. Şâri’nin Belirlediği Ayırım Haricinde Kitap ve Sünnet Arasında Ayırım Yapmamak

Gerek kitap gerekse sünnet her ikisi de Allah indindendir. Kabul etme noktasında her ikiside aynıdır.

Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:

“O hevâdan konuşmaz. O ancak vahyedilen bir vahiydir.” (Necm, 53/3-4)

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: “Elbette bana Kur’ân ve onunla beraber bir misli verildi.”50Alıntı
Dipnotlar:

50- Ahmed (4/130-131); Ebû Dâvûd (No: 4605).
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

Çevrimdışı Izhâr'ud Dîn

 • Özel Üye
 • Full Member
 • *
 • İleti: 198
 • Değerlendirme Puanı: +5/-0
 • فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ
Ynt: EHL-İ SÜNNET'İN SEÇKİN ÖZELLİKLERİ
« Yanıtla #7 : 21.12.2018, 21:03 »
6. Sahih Sünnetle Mütevatir-Âhâd Ayırımı Yapmaksızın İhticâc Etmeleri

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem den sahih olarak gelen hadisin âhâd da olsa, gerek ahkâmda gerekse akîdede hüccet olduğu görüşündedirler.

Bid’atçiler ise tam tersine âhâd hadis ile akide sabit olmaz, çünkü o ancak zan ifade eder derler! Ama onların indinde (onların zannınca) kendisiyle akidenin sabit olamayacağı hadisle şer‘î hükümler sabit olur.52Alıntı
Dipnotlar:

52- Bk. Abdullah b. Cibrîn “Ahbâru’l-Âhâd fî’l-Hadîsi’n-Nebevî”; Selim el-Hilâlî “el-Edilletu ve’ş-Şevâhid ‘alâ Vucûbi’l-Ahzi bi Haberi’l-Vâhidfî’l-Ahkâm ve’l-‘Akâid”.
Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye (Rahimehullah) dedi ki:

والعالم يعرف الجاهل؛ لأنه كان جاهلا، والجاهل لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالما

"Alim cahili tanır çünkü o da (bir zamanlar) cahildi. Cahil ise alimi tanıyamaz çünkü o hiçbir zaman alim olmadı." (Şeyh'ul İslam İbnu Teymiyye, Mecmu'ul Fetava, 13/235)

 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
NAFİLE VE SÜNNET KAVRAMLARI

Başlatan Leys b. Sad Fıkıh

0 Yanıt
2669 Gösterim
Son İleti 08.06.2015, 19:32
Gönderen: Leys b. Sad
0 Yanıt
1855 Gösterim
Son İleti 10.06.2015, 23:01
Gönderen: İbn Teymiyye
1 Yanıt
2004 Gösterim
Son İleti 26.10.2015, 07:36
Gönderen: İbn Teymiyye
1 Yanıt
4212 Gösterim
Son İleti 28.12.2015, 20:02
Gönderen: Uhey
0 Yanıt
2141 Gösterim
Son İleti 25.02.2016, 22:43
Gönderen: İbn Teymiyye