Tavhid

Gönderen Konu: TC'NİN 'NAKŞİBENDİLİK' ÖZELİNDE TARİKATLER POLİTİKASI  (Okunma sayısı 2004 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Uhey

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • İleti: 1115
 • Değerlendirme Puanı: +14/-0
TC'nin 'Nakşibendilik' Özelinde Tarikatler Politikası

Bismillah,

TC'de din devlet ilişkilerini, dinin devlet gözetiminde ve devlet çıkarları için kullanılması politikasını, gözler önüne seren bir okuma parçası. TC dini kontrol etme adına çoğu zaman bu taktikleri kullanmakta, İslam inancı ile alakası olmayan yapıların çakma diyebileceğimiz örgüt, cema'at ve tarikatlerin önünü açmakta ve ihtiyaç duyduğu ölçüde bunlara göz yummaktadır. Devletin imkanları ile; yeşiller, derin devletler, devlet içinde devletler ve paralel yapılar oluşturulmakta zamanı geldiğinde, kontrolden çıktığında devlet, sopasını göstermektedir. 

İyi okumalar...


Alıntı yapılan: Ferit Aydın, Kaderin Sahnesinde Kendimi Oynadım, 37-38
"Bölge halkımızın dinsel inanışlarını şekillendiren kaynakların başında hiç kuşkusuz Nakşibendi Tarikatı gelmektedir. Çocukluk yıllarımda yeni yetişen Nakşibendi şeyhlerinin hepsi de popüler idiler. Her birinin etrafında kalabalık cemaatler oluşmuştu. Bu durum o günkü Demokrat Parti’nin güttüğü politikaların sonuçlarından biriydi. Bu parti, o zamanlar özellikle Nakşibendi Tarikatını kullanarak hem İslam’ı dejenere etmeyi, hem de onlar sayesinde elde ettiği iktidarı güçlendirmeyi başardı.

Menderes döneminde bu tarikat büyük bir yaygınlık kazandı. Tabiatıyla Başbakan, olaya daha çok siyasi açıdan bakıyordu. Onun amacı, rejimin başına bela olabilecek odakları hem kullanmak, hem de onların rejim aleyhindeki etkilerini mümkün olduğunca azaltmak, özellikle Nakşibendi cemaatlerini, resmi ideolojinin ordusu haline getirmekti.

Nakşibendiliğe karşı Türkiye’de mücadele etmek kolay değildir. Esasen siyasal yapı da bunu istememektedir. Çünkü bugün Türkiye’de Nakşibendilik uğruna İslam’dan vazgeçmeyi bile göze alabilmiş milyonlarca insan yaşamaktadır! Dolayısıyla Nakşibendiliğin, bırakın kökünü kazımak, onun etkilerini azaltmak, muhitini daraltmak bile son derece zordur. Bu nedenle iktidarlar, laikçi düzeni ayakta tutabilmek için bir denge unsuru olarak bu topluluğa gerektiğinde özel aşılar yapmak suretiyle, aşırı uçlarını yontarak onu kullanabilecekleri kıvama getirmeye çalışmış ve bunu her defasında başarabilmişlerdir. Günümüzde istihbarat örgütü bünyesinde «bu görevi» yerine getiren uzmanlar ve ekipler mevcuttur. Örneğin Sakarya’da ünlenmiş bir Nakşibendi şeyhi bunların başında gelmektedir. Ayrıca elli yıla yakın bir süredir doğulu bir aile olan Arvasiler’in ünü rejim tarafından kullanılmaktadır.

Tekrar edelim ki Menderes, tarikatçılıkla ve bilhassa Nakşibendilikle savaşmak yerine onu değerlendirmek ve Nakşibendi şeyhlerinden yararlanmak istiyordu. Aynı zamanda Nurcular da onun döneminde organize olma imkanına kavuşmuş ve bu sayede günümüzde adeta devlet içinde devlet olmuşlardır. Bu sırf bir iddia değil, kesin bir gerçektir. Çünkü zaten Menderes’in kendisi büyük ölçüde tarikatçıların oylarıyla güçlü bir iktidar kurabilmişti. Bu nedenle bindiği dalı kesemezdi. Nitekim bu cemaatler, eskiden beri Türkiye’de büyük bir oy potansiyeline sahiptirler. Onun içindir ki bu geniş ve güçlü kamp iktidar taliplerinin her zaman ağzını sulandırmıştır. Ve yine bunun içindir ki her dönemde «irtica ile mücadele» edilirken Nakşibendiler bu konuda belirlenen hedeflerin daima dışında bırakılmışlar, bundan sonra da bırakılacaklardır!

Adnan Menderes, bu cemaati sadece kontrol altına almak istiyor, bunun için bir çare düşünüyordu. Nitekim çok geçmeden o çareyi buldu. Bu sistem sayesinde Nakşibendiler bugün rejimin güçlü sigortası haline gelmişlerdir. Bunun en büyük nedeni ise Türkiye’de İslam’ın altını oyan çeşitli akımların başında bu tarikatın geliyor olmasıdır.!

Nakşilik, Ortadoğu’da çok eski olmayan mistik bir akımdır. 1811 yılından sonra Osmanlı toplumu arasında hızla yayılmış ve etkisini yalnızca Kürtler ve Türkler arasında günümüze kadar sürdürmüştür. Hiç kuşku yok ki Nakşibendi Tarikatı, kaynağını Hinduizm’den alan, İslam’dan bağımsız bir dindir. İlginç ve hileli bir yol izleyen yüzyıllar önceki Nakşibendi şeyhleri, İslam’a ait argümanları kullanarak insanların gözünü kulağını alıştıra alıştıra bu tarikatı, İslam’ın bir terbiye okulu şeklinde lanse etmeyi, onu eğitimsiz kalabalıklar arasında yaymayı başarabilmişlerdir. Dolayısıyla hiç çekinmeden diyebiliriz ki Nakşibendi Tarikatı, İslam’ın karşısındaki tehlikelerin hemen hemen en büyüğüdür!

1940’lardan sonra, bir Albayın çok iyi organize ettiği Işıkçılar Örgütü tarafından bu tarikat, Türk milliyetçiliğini güçlendirmede önemli bir dinsel araç haline getirilince siyasi çevreler hemen uyandılar ve tarikat odaklarına karşı o güne kadar izledikleri politikaları yeniden gözden geçirdiler. Menderes bu yolda daha ileri bir adım atarak bu tarikatın üzerindeki baskıyı tamamen kaldırdığı gibi onu Bitlis civarında yaşayan bir mollanın etrafında teşkilatlandırdı. Son yıllarda Kürt Gerilla Hareketi’nin bu tarikata karşı girişebileceği herhangi bir saldırıdan onu uzak tutmak için siyasi iktidarlar, cemaatin merkez üssünü Adıyaman civarındaki Menzil köyüne naklettirdiler. İstihbaratın denetimi altında bir albay emeklisinin örgütlediği astsubaylardan oluşturulmuş özel bir ekip de bu üssü gece gündüz titizlikle korumaktadır!

Kürtlerin büyük çoğunluğu, yakın geçmişe kadar eğitimden yoksun idiler. Onun için hem seküler, hem de mistik yaşam konusunda kendilerine yarar ya da zarar verebilecek düşünce akımlarını pek fark edemezlerdi. Bu nedenledir ki onları İslam’dan koparan Nakşibendi Tarikatı’nın tehlikeli pençesine 150 yıl kadar önce düşmüş ve günümüze kadar böyle kalmışlardır. Kuşku yok ki eğer Kürtler Nakşibendi Tarikatı’nın, sırf Türklere özgü bir din olarak 1350’lerde Orta Asya’da yapılandırıldığını bilselerdi bu tarikattan uzak dururlardı. Ama bunu sezebilecek kadar hiçbir zaman aydınlanamamışlardır!"
Kişinin Ehl'üs Sünnet, Ehl'ul Hadis, Ehl'ul Asar, Selefi olmasının alameti Sünnet'e ittiba etmesidir.

Çevrimdışı İbn Kesir

 • İLİM NEYLE BAŞLAR?
 • Administrator
 • Newbie
 • *****
 • İleti: 22
 • Değerlendirme Puanı: +1/-0
İlim; niyetle başlar. Sonra Dinlemek, Anlamak, Ezberlemek, Amel etmek ve Neşretmek ile Devam Eder. [Abdullah b. Mübarek]